رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آتش سوزی در انبارهای شرکت فولاد خوزستان

آتش سوزی در انبارهای شرکت فولاد خوزستان مهار آتش توسط ۱۴ خودروی آتش نشان ادامه دارد. تا کنون از خسارت احتمالی، گزارشی نشده است./ چند ثانیه

آتش سوزی در انبارهای شرکت فولاد خوزستان

مهار آتش توسط ۱۴ خودروی آتش نشان ادامه دارد.

تا کنون از خسارت احتمالی، گزارشی نشده است./ چند ثانیه