رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزئیات اصلاح اساسنامه فدراسیون از زبان نبی

جزئیات اصلاح اساسنامه فدراسیون از زبان نبی دبیر کل فدراسیون فوتبال ضمن تایید اصلاحات مدنظر فیفا در اساسنامه این فدراسیون که از سوی خبرگزاری مهر منتشر شده بود، اعلام کرد این اساسنامه امروز به فدراسیون جهانی ارسال می‌شود. در بخش اساسنامه و کسانی که می‌خواهند کاندیدا شوند، انعطاف خوبی به خرج داده شده است. بعد […]

جزئیات اصلاح اساسنامه فدراسیون از زبان نبی

دبیر کل فدراسیون فوتبال ضمن تایید اصلاحات مدنظر فیفا در اساسنامه این فدراسیون که از سوی خبرگزاری مهر منتشر شده بود، اعلام کرد این اساسنامه امروز به فدراسیون جهانی ارسال می‌شود.

در بخش اساسنامه و کسانی که می‌خواهند کاندیدا شوند، انعطاف خوبی به خرج داده شده است. بعد از بازگشت اساسنامه از فیفا آنرا منتشر می‌کنیم. طبق قانون رفتار کردیم که در تاریخ فدراسیون فوتبال کم سابقه و بی سابقه است. اعضای مجمع مشارکت کردند و بخشی اعظمی از مواردی که در اساسنامه آوردیم، نظرات اعضای مجمع است.