رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اساسنامه اصلاح شده فدراسیون فوتبال به فیفا ارسال شد

اساسنامه اصلاح شده فدراسیون فوتبال به فیفا ارسال شد در صورتی که فیفا پیش نویس اساسنامه را تایید کند، اساسنامه باید به تایید مجلس و هیات دولت برسد و در نهایت تاریخ مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال مشخص شود.

اساسنامه اصلاح شده فدراسیون فوتبال به فیفا ارسال شد

در صورتی که فیفا پیش نویس اساسنامه را تایید کند، اساسنامه باید به تایید مجلس و هیات دولت برسد و در نهایت تاریخ مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال مشخص شود.