رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شهردار تهران: برای بازگشایی مسیر پادگان جی با ارتش به توافق رسیدیم

شهردار تهران: برای بازگشایی مسیر پادگان جی با ارتش به توافق رسیدیم شهردار تهران از توافق مدیریت شهری با ارتش برای بازگشایی مسیر پادگان جی خبر داد و ابراز امیدواری کرد تا در خصوص پادگان تسلیحات نیز این توافق حاصل شود

شهردار تهران: برای بازگشایی مسیر پادگان جی با ارتش به توافق رسیدیم

شهردار تهران از توافق مدیریت شهری با ارتش برای بازگشایی مسیر پادگان جی خبر داد و ابراز امیدواری کرد تا در خصوص پادگان تسلیحات نیز این توافق حاصل شود