رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اپراتورهای تلفن همراه به پایان «وس» تن دادند

اپراتورهای تلفن همراه به پایان «وس» تن دادند فشارهای وزارت ارتباطات برای تعطیلی کلاهبرداریهای ارزش افزوده، بالاخره جواب داد از عصر امروز، همراه اول ارسال پیامکهای اجرای مصوبه پایان وس را آغاز کرد

اپراتورهای تلفن همراه به پایان «وس» تن دادند

فشارهای وزارت ارتباطات برای تعطیلی کلاهبرداریهای ارزش افزوده، بالاخره جواب داد

از عصر امروز، همراه اول ارسال پیامکهای اجرای مصوبه پایان وس را آغاز کرد