رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزئیات جدید پایه حقوق کارگران در سال ۹۹

جزئیات جدید پایه حقوق کارگران در سال ۹۹ خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی: پایه حقوق از یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان افزایش می‌یابد. حقوق یک کارگر مجرد بدون سابقه ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان خواهد بود. حقوق یک کارگر با یک فرزند بالاتر از ۲ […]

جزئیات جدید پایه حقوق کارگران در سال ۹۹

خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی:

پایه حقوق از یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان افزایش می‌یابد.

حقوق یک کارگر مجرد بدون سابقه ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان خواهد بود.

حقوق یک کارگر با یک فرزند بالاتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود و محاسبات دقیق آن را اعلام می‌کنم.

تاریخ اجرای مصوبه حق مسکن حداکثر از ابتدای تیر ماه خواهد بود.

این اعداد به هیچ عنوان تأمین کننده سبد معیشت نیست، اما همین که پایه حقوق مجدد بازنگری شد با کمک ایستادگی کارگران بود.