رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پایان سوء‌استفاده از خدمات ارزش‌افزوده با اجرای الحاقیه VAS

پایان سوء‌استفاده از خدمات ارزش‌افزوده با اجرای الحاقیه VAS معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی: اپراتورهای تلفن همراه از امروز ملزم هستند الحاقیه مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره ضوابط ارایه و استفاده از خدمات ارزش‌افزوده (VAS) را اجرا کنند./ ایرنا

پایان سوء‌استفاده از خدمات ارزش‌افزوده با اجرای الحاقیه VAS

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی:

اپراتورهای تلفن همراه از امروز ملزم هستند الحاقیه مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره ضوابط ارایه و استفاده از خدمات ارزش‌افزوده (VAS) را اجرا کنند./ ایرنا