رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«شهاب‌الدین صدر» رئیس خانه احزاب ایران شد

«شهاب‌الدین صدر» رئیس خانه احزاب ایران شد سیدشهاب‌الدین صدر به مدت یک سال به عنوان رئیس خانه احزاب از سوی اعضای شورای مرکزی انتخاب شد.

«شهاب‌الدین صدر» رئیس خانه احزاب ایران شد

سیدشهاب‌الدین صدر به مدت یک سال به عنوان رئیس خانه احزاب از سوی اعضای شورای مرکزی انتخاب شد.