رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترامپ کسانی را که به او رأی ندهند «احمق» خطاب کرد!

ترامپ کسانی را که به او رأی ندهند «احمق» خطاب کرد! رئیس‌جمهور آمریکا: میزان رضایت از من در حزب جمهوری‌خواه ۹۵ درصد است. ۵ درصد باقیمانده، یا آنهایی هستند که اسمشان را جمهوری‌خواه گذاشته‌اند یا احمق‌هایی هستند که داشتن ارتش جدید و قدرتمند، امنیت دوبرابری، کاهش عظیم مقررات اداری و خیلی چیزهای دیگر برایشان مهم […]

ترامپ کسانی را که به او رأی ندهند «احمق» خطاب کرد!

رئیس‌جمهور آمریکا:

میزان رضایت از من در حزب جمهوری‌خواه ۹۵ درصد است.

۵ درصد باقیمانده، یا آنهایی هستند که اسمشان را جمهوری‌خواه گذاشته‌اند یا احمق‌هایی هستند که داشتن ارتش جدید و قدرتمند، امنیت دوبرابری، کاهش عظیم مقررات اداری و خیلی چیزهای دیگر برایشان مهم نیست.