رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نام‌نویسی وام کرونای شاغلین فاقد بیمه از فردا

نام‌نویسی وام کرونای شاغلین فاقد بیمه از فردا مشاغل و بنگاه‌های فاقد بیمه آسیب‌دیده از کرونا که خواهان دریافت تسهیلات هستند از فردا (دوشنبه) می‌توانند برای ثبت‌نام به سامانه https://kara.mcls.gov.ir مراجعه کنند.

نام‌نویسی وام کرونای شاغلین فاقد بیمه از فردا

مشاغل و بنگاه‌های فاقد بیمه آسیب‌دیده از کرونا که خواهان دریافت تسهیلات هستند از فردا (دوشنبه) می‌توانند برای ثبت‌نام به سامانه https://kara.mcls.gov.ir مراجعه کنند.