رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یک فروند هواپیمای ارتش افغانستان با خلبان آمریکایی سقوط کرد

یک فروند هواپیمای ارتش افغانستان با خلبان آمریکایی سقوط کرد خبرگزاری آوای افغانستان روز جمعه اعلام کرد که یک فروند هواپیمای ارتش این کشور که یک خلبان آمریکایی آنرا هدایت می کرد به دلیل نقص فنی در شمال کشور سقوط کرد.

یک فروند هواپیمای ارتش افغانستان با خلبان آمریکایی سقوط کرد

خبرگزاری آوای افغانستان روز جمعه اعلام کرد که یک فروند هواپیمای ارتش این کشور که یک خلبان آمریکایی آنرا هدایت می کرد به دلیل نقص فنی در شمال کشور سقوط کرد.