رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سازمان جهانی بهداشت گروهی تحقیقاتی به چین فرستاد

سازمان جهانی بهداشت گروهی تحقیقاتی به چین فرستاد «مارگارت هریس» سخنگوی سازمان جهانی بهداشت امروز اعلام کرد دو کارشناس، یک متخصصِ جانورشناسی و یک اپیدمی‌شناس (همه‌گیر شناس) از سوی این سازمان به چین اعزام شده‌اند تا با همکاری دانشمندان چینی درباره منشاء شیوع ویروس کرونا تحقیقاتی انجام دهند.

سازمان جهانی بهداشت گروهی تحقیقاتی به چین فرستاد

«مارگارت هریس» سخنگوی سازمان جهانی بهداشت امروز اعلام کرد دو کارشناس، یک متخصصِ جانورشناسی و یک اپیدمی‌شناس (همه‌گیر شناس) از سوی این سازمان به چین اعزام شده‌اند تا با همکاری دانشمندان چینی درباره منشاء شیوع ویروس کرونا تحقیقاتی انجام دهند.