رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امسال نمایشگاه کتاب تهران برگزار نمی شود

امسال نمایشگاه کتاب تهران برگزار نمی شود محسن جوادی، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از عدم برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در سال جاری خبر داد.

امسال نمایشگاه کتاب تهران برگزار نمی شود

محسن جوادی، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از عدم برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در سال جاری خبر داد.