رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برخورد با سگ‌گردانی در خودروها، پارک‌ها و معابر

برخورد با سگ‌گردانی در خودروها، پارک‌ها و معابر فرمانده نیروی انتظامی تهران: در برخورد با مردم نباید گشاده رویی و خوش رویی را فراموش کنیم با سگ گردانی در خودرو، پارک ها، معابر و… برخورد خواهد شد.

برخورد با سگ‌گردانی در خودروها، پارک‌ها و معابر

فرمانده نیروی انتظامی تهران:

در برخورد با مردم نباید گشاده رویی و خوش رویی را فراموش کنیم

با سگ گردانی در خودرو، پارک ها، معابر و… برخورد خواهد شد.