رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اعلام نظر نهایی درباره برگزاری آزمون‌‌های سراسری

اعلام نظر نهایی درباره برگزاری آزمون‌‌های سراسری معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان این‌‌که هرگونه تصمیم جدید در رابطه با آزمون‌‌ها بعد از تصویب ستاد ملی کرونا اعلام خواهد شد، گفت: به‌زودی نظر نهایی اعلام خواهد شد. حق دوست: صحبت‌‌هایی که تاکنون انجام شده بیشتر بحث‌‌های فنی و تحلیل‌‌های فردی است و جمع‌‌بندی نهایی بر […]

اعلام نظر نهایی درباره برگزاری آزمون‌‌های سراسری

معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان این‌‌که هرگونه تصمیم جدید در رابطه با آزمون‌‌ها بعد از تصویب ستاد ملی کرونا اعلام خواهد شد، گفت: به‌زودی نظر نهایی اعلام خواهد شد.

حق دوست: صحبت‌‌هایی که تاکنون انجام شده بیشتر بحث‌‌های فنی و تحلیل‌‌های فردی است و جمع‌‌بندی نهایی بر اساس پیشنهادات کارشناسی توسط سخنگویان رسمی اعلام خواهد شد.