رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قالیباف: تعویق زمان کنکور تا گذشتن از دوران پیک کرونا ضروری است

قالیباف: تعویق زمان کنکور تا گذشتن از دوران پیک کرونا ضروری است رئیس مجلس در صحن علني: نگران رعایت نشدن پروتکل‌های دقیق بهداشتی در کنکور سراسری هستیم، متاسفانه به وعده‌های داده شده در برگزاری کنکور دکتری عمل نشد. بنظر می‌رسد تعویق زمان کنکور تا گذشتن از دوران پیک کرونا و خنک‌تر شدن هوا که امکان […]

قالیباف: تعویق زمان کنکور تا گذشتن از دوران پیک کرونا ضروری است

رئیس مجلس در صحن علني:
نگران رعایت نشدن پروتکل‌های دقیق بهداشتی در کنکور سراسری هستیم، متاسفانه به وعده‌های داده شده در برگزاری کنکور دکتری عمل نشد.

بنظر می‌رسد تعویق زمان کنکور تا گذشتن از دوران پیک کرونا و خنک‌تر شدن هوا که امکان استفاده از ماسک بمدت چند ساعت را میسر کند، ضروری باشد.

سلامت دانش آموزان، خط قرمز مجلس است.