رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شورای هیئات‌ مذهبی کشور: هرگونه تجمع بدون موافقت ستاد کرونا ممنوع است

شورای هیئات‌ مذهبی کشور: هرگونه تجمع بدون موافقت ستاد کرونا ممنوع است بیانیه شورای هیئات‌ مذهبی کشور: پیرو دستور اکید رهبر انقلاب برگزاری هرگونه تجمع و فراخوان در سطح هر نقطه از کشور، بدون موافقت ستاد ملی کرونا، تحت عنوان هیأت‌های مذهبی در ماه محرم که مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد، ممنوع بوده و عواقب […]

شورای هیئات‌ مذهبی کشور: هرگونه تجمع بدون موافقت ستاد کرونا ممنوع است

بیانیه شورای هیئات‌ مذهبی کشور: پیرو دستور اکید رهبر انقلاب برگزاری هرگونه تجمع و فراخوان در سطح هر نقطه از کشور، بدون موافقت ستاد ملی کرونا، تحت عنوان هیأت‌های مذهبی در ماه محرم که مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد، ممنوع بوده و عواقب آن به‌عهده برگزار کنندگان خواهد بود