رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علت انفجار هولناک بندر بیروت چه بود؟

علت انفجار هولناک بندر بیروت چه بود؟ انفجار حدود ۲۷۰۰ تن نیترات آمونیوم علت حادثه بود. نخست وزیر لبنان: درباره این مواد خطرناک حقایقی است که خواهیم گفت.

علت انفجار هولناک بندر بیروت چه بود؟

انفجار حدود ۲۷۰۰ تن نیترات آمونیوم علت حادثه بود.

نخست وزیر لبنان: درباره این مواد خطرناک حقایقی است که خواهیم گفت.