رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اجرای حکم قصاص قاتل پاسدار شهید سجاد شاه سنایی

اجرای حکم قصاص قاتل پاسدار شهید سجاد شاه سنایی بامداد امروز حکم قصاص مصطفی صالحی که در جریان اغتشاشات دی ماه سال ۱۳۹۶ پاسدار شهید شاه سنایی را به ضرب گلوله به قتل رسانده بود، به تقاضای اولیای دم به اجرا درآمد.

اجرای حکم قصاص قاتل پاسدار شهید سجاد شاه سنایی

بامداد امروز حکم قصاص مصطفی صالحی که در جریان اغتشاشات دی ماه سال ۱۳۹۶ پاسدار شهید شاه سنایی را به ضرب گلوله به قتل رسانده بود، به تقاضای اولیای دم به اجرا درآمد.