رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بانک جهانی برای کمک به لبنان اعلام آمادگی کرد

بانک جهانی برای کمک به لبنان اعلام آمادگی کرد بانک جهانی برای برآورد خسارات ناشی از انفجار بیروت و تامین بخشی از نیازهای لبنان و همچنین کمک به بازسازی مناطق آسیب‌دیده پایتخت این کشور، اعلام آمادگی کرد.

بانک جهانی برای کمک به لبنان اعلام آمادگی کرد

بانک جهانی برای برآورد خسارات ناشی از انفجار بیروت و تامین بخشی از نیازهای لبنان و همچنین کمک به بازسازی مناطق آسیب‌دیده پایتخت این کشور، اعلام آمادگی کرد.