رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازگشت ۱.۲ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور

بازگشت ۱.۲ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه: تا هفته گذشته از ۶.۸ میلیارد دلار ارزهای صادراتی اعلام شده ۱.۲ میلیارد با پیگیری مرجع قضایی بازگشت. کسانی که حاضر نبودند پول را برگردانند مورد تعقیب قرار گرفتند و برخی بازداشت شدند. جسد متهم منصوری به خانواده تحویل شد که به استان […]

بازگشت ۱.۲ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور

اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه:
تا هفته گذشته از ۶.۸ میلیارد دلار ارزهای صادراتی اعلام شده ۱.۲ میلیارد با پیگیری مرجع قضایی بازگشت.

کسانی که حاضر نبودند پول را برگردانند مورد تعقیب قرار گرفتند و برخی بازداشت شدند.

جسد متهم منصوری به خانواده تحویل شد که به استان محل اقامت او منتقل و به خاک سپرده شد.

یک نفر از مدیران میانی باشگاه پرسپولیس به لحاظ تخلفاتی که به وی منتسب شده، احضار و بازداشت شده است.