رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پیشنهاد مشاور رییس‌جمهور به مردم: قبل از هر تصمیم اقتصادی شخصی یک هفته صبر کنید

پیشنهاد مشاور رییس‌جمهور به مردم: قبل از هر تصمیم اقتصادی شخصی یک هفته صبر کنید پیش‌تر رییس‌جمهور و رییس مجلس اعلام کرده بودند «خبرهای خوب اقتصادی» در راه است

پیشنهاد مشاور رییس‌جمهور به مردم: قبل از هر تصمیم اقتصادی شخصی یک هفته صبر کنید

پیش‌تر رییس‌جمهور و رییس مجلس اعلام کرده بودند «خبرهای خوب اقتصادی» در راه است