رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نتایج موفقیت‌آمیز داروی “آویفاویر” در درمان کووید-۱۹

نتایج موفقیت‌آمیز داروی “آویفاویر” در درمان کووید-۱۹ پزشکان روسی اخیرا اظهار کرده‌اند استفاده از داروی “آویفاویر”(Avifavir) در درمان بیماری کووید-۱۹ امیدبخش بوده است.

نتایج موفقیت‌آمیز داروی “آویفاویر” در درمان کووید-۱۹

پزشکان روسی اخیرا اظهار کرده‌اند استفاده از داروی “آویفاویر”(Avifavir) در درمان بیماری کووید-۱۹ امیدبخش بوده است.