رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سی درصد دوم سهام عدالت از این هفته قابل معامله است.

سی درصد دوم سهام عدالت از این هفته قابل معامله است. کسانی که روش مستقیم را در آزادسازی سهام عدالت انتخاب کرده‌اند می توانند علاوه بر ۳۰ درصد قبلی، ۳۰ درصد دیگر و در مجموع ۶۰ درصد از سهام خود را بفروشند. افرادی هم که روش غیرمستقیم را انتخاب و اکنون به فروش آن نیاز […]

سی درصد دوم سهام عدالت از این هفته قابل معامله است.

کسانی که روش مستقیم را در آزادسازی سهام عدالت انتخاب کرده‌اند می توانند علاوه بر ۳۰ درصد قبلی، ۳۰ درصد دیگر و در مجموع ۶۰ درصد از سهام خود را بفروشند.

افرادی هم که روش غیرمستقیم را انتخاب و اکنون به فروش آن نیاز دارند می توانند در سامانه تغییر وضعیت دهند و سهام خود را بفروشند.