رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر محیط‌زیست لبنان استعفای خود را اعلام کرد

وزیر محیط‌زیست لبنان استعفای خود را اعلام کرد «دمیانوس قطار» وزیر محیط زیست و توسعه اداری لبنان به طور رسمی استعفای خود را به «حسان دیاب» نخست‌وزیر لبنان تقدیم کرد. «نعمة افرام» نماینده پارلمان لبنان نیز استعفای خود را اعلام کرد تا ششمین نماینده‌‌ای باشد که پس از انفجار بیروت از پارلمان کناره‌گیری می‌کند.

وزیر محیط‌زیست لبنان استعفای خود را اعلام کرد

«دمیانوس قطار» وزیر محیط زیست و توسعه اداری لبنان به طور رسمی استعفای خود را به «حسان دیاب» نخست‌وزیر لبنان تقدیم کرد.

«نعمة افرام» نماینده پارلمان لبنان نیز استعفای خود را اعلام کرد تا ششمین نماینده‌‌ای باشد که پس از انفجار بیروت از پارلمان کناره‌گیری می‌کند.