رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ضرایب مالیاتی بیشتر برای خانه‌های خالی دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها

ضرایب مالیاتی بیشتر برای خانه‌های خالی دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در طرح جدید، برای خانه های خالی در تملک دستگاه های دولتی و بانک‌ها ضرایب مالیاتی ۲ برابر؛ در نظر گرفته شده است. محمودزاده: مهمترین هدف طرح مالیات بر خانه های خالی این است که این واحدها وارد بازار […]

ضرایب مالیاتی بیشتر برای خانه‌های خالی دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در طرح جدید، برای خانه های خالی در تملک دستگاه های دولتی و بانک‌ها ضرایب مالیاتی ۲ برابر؛ در نظر گرفته شده است.

محمودزاده: مهمترین هدف طرح مالیات بر خانه های خالی این است که این واحدها وارد بازار مصرف شود حتی اگر یک خانه باشد.