رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


چین ۱۱ مقام آمریکا را تحریم کرد

چین ۱۱ مقام آمریکا را تحریم کرد «جائو لی جیان» سخنگوی دستگاه دیپلماسی چین: چین ۱۱ مقام آمریکا را به دلیل دخالت در امور هنگ کنگ تحریم کرده است. این مجازات ها که مقامات آمریکایی از جمله سناتورها مارکو روبیو و تد کروز را شامل می شود از امروز اعمال می شود.

چین ۱۱ مقام آمریکا را تحریم کرد

«جائو لی جیان» سخنگوی دستگاه دیپلماسی چین: چین ۱۱ مقام آمریکا را به دلیل دخالت در امور هنگ کنگ تحریم کرده است. این مجازات ها که مقامات آمریکایی از جمله سناتورها مارکو روبیو و تد کروز را شامل می شود از امروز اعمال می شود.