رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واگذاری مسکن ارزان به کارگران با ساخت شهرک‌های اقماری

واگذاری مسکن ارزان به کارگران با ساخت شهرک‌های اقماری یک مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی: ساخت شهرک های کارگری با هدف تامین مسکن ارزان ونزدیک شدن کارگران به محل کار است، وبا حذف قیمت زمین ازهزینه ها،مسکن با قیمت مناسب در اختیار کارگران قرار می گیرد. این سیاست با هدف تامین مسکن برای […]

واگذاری مسکن ارزان به کارگران با ساخت شهرک‌های اقماری

یک مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی: ساخت شهرک های کارگری با هدف تامین مسکن ارزان ونزدیک شدن کارگران به محل کار است، وبا حذف قیمت زمین ازهزینه ها،مسکن با قیمت مناسب در اختیار کارگران قرار می گیرد.

این سیاست با هدف تامین مسکن برای کارگران و هم نزدیک بودن به محل کارشان اتخاذ شده است و پیش بینی می شود حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرکهای صنعتی احداث و به کارگران واگذار شود.

در گام اول چهار شهرک صنعتی در استان های تهران، البرز و قزوین شناسایی شده و در ۱۲ استان کشور نیز مقدمات کار آغاز شده است.