رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اولتیماتوم سنگین دولت برای بازگشت بسته‌های اینترنت

اولتیماتوم سنگین دولت برای بازگشت بسته‌های اینترنت دولت ۴۸ ساعت به اپراتورهای موبایلی فرصت داده که بسته‌های اینترنت را برگردانند و هر روزی که تاخیر کنند، جریمه‌ای سنگین برای آنها اعمال می‌شود. مقدار جریمه درصورت یک ماه تاخیر، برای همراه اول ۵۱۰ میلیارد تومان و برای ایرانسل ۳۳۰ میلیارد تومان خواهد بود.

اولتیماتوم سنگین دولت برای بازگشت بسته‌های اینترنت

دولت ۴۸ ساعت به اپراتورهای موبایلی فرصت داده که بسته‌های اینترنت را برگردانند و هر روزی که تاخیر کنند، جریمه‌ای سنگین برای آنها اعمال می‌شود.

مقدار جریمه درصورت یک ماه تاخیر، برای همراه اول ۵۱۰ میلیارد تومان و برای ایرانسل ۳۳۰ میلیارد تومان خواهد بود.