رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دیپلمات سازمان ملل: قطعنامه ضدایرانی آمریکا به رغم اعمال اصلاحات هم شکست می‌خورد

دیپلمات سازمان ملل: قطعنامه ضدایرانی آمریکا به رغم اعمال اصلاحات هم شکست می‌خورد ریچارد گوون، مدیر گروه بحران بین‌المللی سازمان ملل پیش‌بینی کرد قطعنامه ضدایرانی آمریکا با وجود اعمال اصلاحات جدید، در شورای امنیت با شکست مواجه می‌شود. او در توئیتی نوشت: اجازه ندهید که مختصر بودن پیش‌نویس جدید آمریکا شما را فریب دهد. نکته […]

دیپلمات سازمان ملل: قطعنامه ضدایرانی آمریکا به رغم اعمال اصلاحات هم شکست می‌خورد

ریچارد گوون، مدیر گروه بحران بین‌المللی سازمان ملل پیش‌بینی کرد قطعنامه ضدایرانی آمریکا با وجود اعمال اصلاحات جدید، در شورای امنیت با شکست مواجه می‌شود.

او در توئیتی نوشت: اجازه ندهید که مختصر بودن پیش‌نویس جدید آمریکا شما را فریب دهد. نکته اصلی این است که این (پیش‌نویس) مجوز تمدید نامحدود تحریم‌های تسلیحاتی ایران را می‌دهد. این همان چیزی است که چین و روسیه «دوست ندارند»؛ بنابراین به احتمال فراوان پیش‌نویس قطعنامه آمریکا تا روز جمعه شکست می‌خورد.