رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مرحله سوم غرباگری کرونا در کشور انجام می‌شود

مرحله سوم غرباگری کرونا در کشور انجام می‌شود جعفر صادق تبریزی رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: طی ۶ ماه گذشته تاکنون دو نوبت غربالگری کرونا در کشور انجام شده است و به زودی سومین مرحله از غربالگری این‌ بیماری عملیاتی می شود.

مرحله سوم غرباگری کرونا در کشور انجام می‌شود

جعفر صادق تبریزی رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: طی ۶ ماه گذشته تاکنون دو نوبت غربالگری کرونا در کشور انجام شده است و به زودی سومین مرحله از غربالگری این‌ بیماری عملیاتی می شود.