رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ملی‌پوش کشتی فرنگی به دلیل دوپینگ ۴ سال محروم شد

ملی‌پوش کشتی فرنگی به دلیل دوپینگ ۴ سال محروم شد «فرزاد شارکی» قائم‌مقام دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ:«بهروز هدایت» به دلیل تخلف دوپینگ، به مدت چهار سال از تمام فعالیت‌های ورزشی محروم شد.

ملی‌پوش کشتی فرنگی به دلیل دوپینگ ۴ سال محروم شد

«فرزاد شارکی» قائم‌مقام دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ:«بهروز هدایت» به دلیل تخلف دوپینگ، به مدت چهار سال از تمام فعالیت‌های ورزشی محروم شد.