رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رونمایی از فهرست تبعیدگاه‌های ایران

رونمایی از فهرست تبعیدگاه‌های ایران نامه وزیر کشور به رئیس قوه قضاییه برای معرفی ۳۶ شهر ایران به عنوان تبعیدگاه و حضور برخی شهرهای خوش آب و هوا در این فهرست با واکنش برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شد.

رونمایی از فهرست تبعیدگاه‌های ایران

نامه وزیر کشور به رئیس قوه قضاییه برای معرفی ۳۶ شهر ایران به عنوان تبعیدگاه و حضور برخی شهرهای خوش آب و هوا در این فهرست با واکنش برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شد.