رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روحانی: امنیت غذایی و بی نیازی به دیگران برای ما بسیار مهم است

روحانی: امنیت غذایی و بی نیازی به دیگران برای ما بسیار مهم است رییس جمهور: انقلاب اسلامی به امنیت غذایی و آبادانی مرزها توجه خاصی داشته است . استان های کرمانشاه و ایلام امروز شاهد تحول بزرگ در زمینه کشاورزی هستند.

روحانی: امنیت غذایی و بی نیازی به دیگران برای ما بسیار مهم است

رییس جمهور:
انقلاب اسلامی به امنیت غذایی و آبادانی مرزها توجه خاصی داشته است
.
استان های کرمانشاه و ایلام امروز شاهد تحول بزرگ در زمینه کشاورزی هستند.