رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شورای نگهبان طرح مالیات بر خانه‌های خالی را به مجلس ارجاع داد

شورای نگهبان طرح مالیات بر خانه‌های خالی را به مجلس ارجاع داد

شورای نگهبان طرح مالیات بر خانه‌های خالی را به مجلس ارجاع داد