رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نوبت‌گیری اینترنتی برای اهدای خون و پلاسما در ایام محرم

نوبت‌گیری اینترنتی برای اهدای خون و پلاسما در ایام محرم سازمان انتقال خون: هموطنان برای اهدای خون در سامانه ibto.ir نوبت بگیرند.

نوبت‌گیری اینترنتی برای اهدای خون و پلاسما در ایام محرم

سازمان انتقال خون: هموطنان برای اهدای خون در سامانه ibto.ir نوبت بگیرند.