رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قالیباف از میرسلیم شکایت کرد

قالیباف از میرسلیم شکایت کرد محمد باقر قالیباف از مصطفی میرسلیم شکایت کرد. این شکایت به واسطه اتهاماتی است که میرسلیم متوجه رییس مجلس کرده است چندی قبل، میرسلیم از رد و بدل شدن ۶۵ میلیارد تومان برای انجام نشدن تحقیق و تفحص از شهرداری تهران سخن گفته بود /فردا

قالیباف از میرسلیم شکایت کرد

محمد باقر قالیباف از مصطفی میرسلیم شکایت کرد. این شکایت به واسطه اتهاماتی است که میرسلیم متوجه رییس مجلس کرده است

چندی قبل، میرسلیم از رد و بدل شدن ۶۵ میلیارد تومان برای انجام نشدن تحقیق و تفحص از شهرداری تهران سخن گفته بود /فردا