رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


متن کامل رد قطعنامه آمریکا در تمدید تحریم تسلیحاتی ایران

متن کامل رد قطعنامه آمریکا در تمدید تحریم تسلیحاتی ایران کشورهای موافق: آمریکا و جمهوری دومینیکن مخالفان: چین و روسیه ممتنعین: بلژیک، استونی، فرانسه، آلمان، اندونزی، نیجر، سنت ویسنت، آفریقای جنوبی، تونس، بریتانیا و ایرلند شمالی و ویتنام

متن کامل رد قطعنامه آمریکا در تمدید تحریم تسلیحاتی ایران

کشورهای موافق: آمریکا و جمهوری دومینیکن

مخالفان: چین و روسیه

ممتنعین: بلژیک، استونی، فرانسه، آلمان، اندونزی، نیجر، سنت ویسنت، آفریقای جنوبی، تونس، بریتانیا و ایرلند شمالی و ویتنام