رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مخالفت ستاد کرونای تهران با بازگشایی مدارس و دانشگاه ها در پاییز

مخالفت ستاد کرونای تهران با بازگشایی مدارس و دانشگاه ها در پاییز علی ماهر، معاون برنامه‌ریزی و نظارت ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در تهران:ارزیابی و بررسی‌های ما در ستاد تهران نشان می‌دهد که زیرساخت‌ها و بستر مناسب و همچنین آمادگی لازم برای پذیرش حضوری دانش‌آموزان و دانشجویان در فضاهای آموزشی استان تهران وجود ندارد، […]

مخالفت ستاد کرونای تهران با بازگشایی مدارس و دانشگاه ها در پاییز

علی ماهر، معاون برنامه‌ریزی و نظارت ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در تهران:ارزیابی و بررسی‌های ما در ستاد تهران نشان می‌دهد که زیرساخت‌ها و بستر مناسب و همچنین آمادگی لازم برای پذیرش حضوری دانش‌آموزان و دانشجویان در فضاهای آموزشی استان تهران وجود ندارد، بنابراین ستاد تهران کلاً با بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها به صورت حضوری مخالف بوده و این مساله را بارها مطرح کرده است.