رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حکم جدید علیه فوتبال ایران/تراکتور به پرداخت ۱۱۰۰۰۰۰ یورو محکوم شد!

حکم جدید علیه فوتبال ایران/تراکتور به پرداخت ۱۱۰۰۰۰۰ یورو محکوم شد! لودویک دلشات، وکیل کوین فورچونه بازیکن سابق تراکتور: فیفا باشگاه تراکتور را بابت مطالبات کوین فورچونه به پرداخت یک میلیون و ۱۰۰ هزار یورو به علاوه سود دیرکرد در پرداخت محکوم کرده است. فیفا بابت مطالبات کنستانت نیز باشگاه تراکتور را به پرداخت ۸۵۰ […]

حکم جدید علیه فوتبال ایران/تراکتور به پرداخت ۱۱۰۰۰۰۰ یورو محکوم شد!

لودویک دلشات، وکیل کوین فورچونه بازیکن سابق تراکتور: فیفا باشگاه تراکتور را بابت مطالبات کوین فورچونه به پرداخت یک میلیون و ۱۰۰ هزار یورو به علاوه سود دیرکرد در پرداخت محکوم کرده است.

فیفا بابت مطالبات کنستانت نیز باشگاه تراکتور را به پرداخت ۸۵۰ هزار یورو به علاوه سود دیرکرد در پرداخت، محکوم کرده است.