رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین نوبت کنکور ۹۹ در گروه زبان‌های خارجی آغاز شد

آخرین نوبت کنکور ۹۹ در گروه زبان‌های خارجی آغاز شد پنجمین و آخرین نوبت کنکور سراسری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در سال جاری لحظاتی قبل با رقابت داوطلبان در گروه آزمایشی زبان‌های خارجی آغاز شد. با آغاز آزمون سراسری گروه آزمایشی زبان های خارجی، این ماراتن ۵۷ ساله در فاز نخست به کار […]

آخرین نوبت کنکور ۹۹ در گروه زبان‌های خارجی آغاز شد

پنجمین و آخرین نوبت کنکور سراسری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در سال جاری لحظاتی قبل با رقابت داوطلبان در گروه آزمایشی زبان‌های خارجی آغاز شد.

با آغاز آزمون سراسری گروه آزمایشی زبان های خارجی، این ماراتن ۵۷ ساله در فاز نخست به کار خود پایان می دهد؛ در این گروه از آزمون تعداد ۱۷۴ هزار و ۴۱۲ نفر شامل ۱۱۲ هزار و ۱۷۹ زن و ۶۲ هزار و ۲۳۳ مرد شرکت کرده اند.