رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زنگنه: دیگر در نفت دخالت نمی‌کنم؛ خداحافظ!

زنگنه: دیگر در نفت دخالت نمی‌کنم؛ خداحافظ! وزیر نفت در گفت‌وگو با ایران: اگر برگردیم به سال ۹۲ دیگر وزیر نمی‌شوم. از این به بعد هم می‌خواهم زندگی کنم و دیگر در نفت دخالتی نخواهم کرد… خداحافظ شما!/فارس

زنگنه: دیگر در نفت دخالت نمی‌کنم؛ خداحافظ!

وزیر نفت در گفت‌وگو با ایران: اگر برگردیم به سال ۹۲ دیگر وزیر نمی‌شوم. از این به بعد هم می‌خواهم زندگی کنم و دیگر در نفت دخالتی نخواهم کرد… خداحافظ شما!/فارس