رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فعال شدن خط ریلی ایران-اروپا از مسیر ترکیه

فعال شدن خط ریلی ایران-اروپا از مسیر ترکیه مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از فعال شدن خط ریلی ایران – اروپا از طریق ترکیه و در قالب کریدور ترانزیتی چین به ترکیه و اروپا برای حمل و نقل بار و ترانزیت خبر داد.

فعال شدن خط ریلی ایران-اروپا از مسیر ترکیه

مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از فعال شدن خط ریلی ایران – اروپا از طریق ترکیه و در قالب کریدور ترانزیتی چین به ترکیه و اروپا برای حمل و نقل بار و ترانزیت خبر داد.


جدیدترین خبرها