رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش ۱۵ درصدی مستمری مددجویان بهزیستی

افزایش ۱۵ درصدی مستمری مددجویان بهزیستی وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور : مبلغ مستمری پرداختی برای مددجویان این سازمان در مرداد ماه با افزایش ۱۵ درصدی نسبت به قبل، روی کارت بانکی مددجویان شارژ شد. مبلغ مستمری خانواده یک نفره از محل هدفمندی یارانه ها از ۱۰۸ هزار تومان به ۱۲۵ هزار تومان، […]

افزایش ۱۵ درصدی مستمری مددجویان بهزیستی

وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور :

مبلغ مستمری پرداختی برای مددجویان این سازمان در مرداد ماه با افزایش ۱۵ درصدی نسبت به قبل، روی کارت بانکی مددجویان شارژ شد.

مبلغ مستمری خانواده یک نفره از محل هدفمندی یارانه ها از ۱۰۸ هزار تومان به ۱۲۵ هزار تومان، خانواده دو نفره از ۲۱۵ هزار به ۲۴۸ هزار تومان، خانواده سه نفره از ۲۸۹ هزار به ۳۳۲ هزار تومان، خانواده چهار نفره از ۳۸۴ هزار به ۴۴۲ هزار تومان و خانواده پنج نفره از ۴۱۶ هزار به ۴۷۹ هزار تومان افزایش یافت.