رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا ۲۴ شرکت چینی را تحریم کرد

آمریکا ۲۴ شرکت چینی را تحریم کرد دولت آمریکا ۲۴ شرکت چینی را به اتهام فعالیت نظامی در دریای جنوبی چین، تحریم کرد.

آمریکا ۲۴ شرکت چینی را تحریم کرد

دولت آمریکا ۲۴ شرکت چینی را به اتهام فعالیت نظامی در دریای جنوبی چین، تحریم کرد.