رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با رئیس جمهور کشورمان دیدار کرد

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با رئیس جمهور کشورمان دیدار کرد دکتر روحانی در دیدار رافائل گروسی : ایران همچون گذشته آماده همکاری با آژانس در چارچوب پادمان است. آژانس مسئولیت مهمی در خصوص برجام دارد، ضرورت حفظ برجام را از لحاظ فنی برای جهان بیان کنید. آمریکایی ها به خوبی دریافته اند که […]

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با رئیس جمهور کشورمان دیدار کرد

دکتر روحانی در دیدار رافائل گروسی :
ایران همچون گذشته آماده همکاری با آژانس در چارچوب پادمان است.

آژانس مسئولیت مهمی در خصوص برجام دارد، ضرورت حفظ برجام را از لحاظ فنی برای جهان بیان کنید.

آمریکایی ها به خوبی دریافته اند که خروج آنها از برجام اشتباه بود.

روحانی بر اهمیت استقلال، حرفه ای بودن و بی طرفی آژانس تاکید کرد.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی: برجام به معنای واقعی یک دستاورد و معیار بزرگ برای همه ما بود