رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تبعیت بانکها از صدورسیستمی کدرهگیری برای چکها

تبعیت بانکها از صدورسیستمی کدرهگیری برای چکها یکی از مزایای قانون جدید صدور چک، صدور کد رهگیری برای چک‌های برگشتی است و دارندگان چک با این کد می‌توانن

تبعیت بانکها از صدورسیستمی کدرهگیری برای چکها

یکی از مزایای قانون جدید صدور چک، صدور کد رهگیری برای چک‌های برگشتی است و دارندگان چک با این کد می‌توانن