رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز تزریق واکسن کووید-۱۹ دانشگاه آکسفورد به هندی‌ها

آغاز تزریق واکسن کووید-۱۹ دانشگاه آکسفورد به هندی‌ها آزمایش بالینی واکسن کووید-۱۹ ساخت دانشگاه آکسفورد، موسوم به “کووی شیلد”(Covishield) با تزریق بر روی دو داوطلب آغاز شده است.

آغاز تزریق واکسن کووید-۱۹ دانشگاه آکسفورد به هندی‌ها

آزمایش بالینی واکسن کووید-۱۹ ساخت دانشگاه آکسفورد، موسوم به “کووی شیلد”(Covishield) با تزریق بر روی دو داوطلب آغاز شده است.