رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اعلام زمان آزمون کاردانی به کارشناسی

اعلام زمان آزمون کاردانی به کارشناسی آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۹۹ با رعایت پروتکل های بهداشتی روز جمعه ۱۴ شهریورماه برگزار می شود.

اعلام زمان آزمون کاردانی به کارشناسی

آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۹۹ با رعایت پروتکل های بهداشتی روز جمعه ۱۴ شهریورماه برگزار می شود.