رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۱۲۰ هزار گزارش مردمی از تخلفات و جرائم در سامانه سجام ثبت شد

معاون قوه قضاییه : حدود ۱۲۰ هزار گزارش مردمی از تخلفات و جرائم در سامانه سجام ثبت شده است. همه عناوین مجرمانه که ممکن است بر اثر ادامه فعالیت های متهمان تبدیل به جرم شود در این سامانه تبیین شده است.

معاون قوه قضاییه : حدود ۱۲۰ هزار گزارش مردمی از تخلفات و جرائم در سامانه سجام ثبت شده است.

همه عناوین مجرمانه که ممکن است بر اثر ادامه فعالیت های متهمان تبدیل به جرم شود در این سامانه تبیین شده است.